Gemeentearchief Schiedam - Adresboeken

Adresboeken

 

Vanaf 1888 tot 1971 werden in Schiedam commerciële adresboeken uitgegeven. Hierin staan veel nuttige gegevens zoals wie op een bepaald adres woonde, wat het beroep van de hoofdbewoner was en, als een bewoner een aansluiting had, het telefoonnummer.

Naast adressen en beroepen bevatten adresboeken ook gegevens over gemeentebestuur en allerlei instellingen in de stad.

 

 De meeste adresboeken bestaan uit de volgende onderdelen:

  •  Een overzicht van de samenstelling  van het gemeentebestuur, overheidsinstellingen, ambtenaren, en van organisaties zoals onderwijsinstellingen, kerkgenootschappen, verenigingen, instellingen van vervoer, zorg, sport, cultuur, politiek;
  •  Een alfabetische lijst van inwoners, met hun beroep en adres;
  •  Een alfabetische lijst per straat met vermelding van inwoner;
  •  Een lijst van bedrijven en beroepen.

 

Niet elk jaar verscheen er een nieuw adresboek.

In de volgende jaren zijn er adresboeken uitgegeven: 1888, 1897, 1899, 1901, 1904, 1908, 1911, 1917, 1924, 1929, 1934, 1941, 1950, 1954, 1968 en 1971. 

Van Kethel is een afzonderlijk adresboek uit 1916 aanwezig.