Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, Stééndrukkexij. NIEUW VOLLEDIG ADRESBOEK SCHIEDAM. 1887-'88. Ghacots Petten kt 15. -- ROTTERDAM. oiur v(£^)-rene/c) Binnenrotte 156, Rotterdam, Prijs f 3— BONTWERKER EERE-OIPLOMA 1877. A 9 PF! TFRüFiy 1 FANTASIE HOE DEN der Gemeente öi FABRIEK EN MAGAZIJN HOEDEN, ROTONDES prima prima qualiteiten eigenftewerkte Bekroond met de "Hoogste Onderscheiding levert met den meest mogelijken spoed alle soorten DRUKWERKEN. ZOOALS: Memorandums, Rekeningen. Facturen, Kwitantiën. Assignation, Wissels. Polissen, Tabellen, Kantoorboeken, Reglementen, Boekwerken, Huwe- lijksbrieveu. Huwelijks- en Verlovingskaarten met en zonder Monogram, Bruiloftsversjes, Bruiloftscouranten, Menu's in diverse soorten, Enveloppen van af f 1.50 per duizend. Bier-, Wijn- en Jenever-Etiquetten, Aanplak biljetten. Strooibiljetten, verschillende som-ten Tijdschriften. Prospec tussen, Adreskaarten, Visitekaarten, Prijscouranten met of zonder Cliehé's, Programma's, Balboekjes. Muziek, Circulaires, (geboorte- eu DoodsberichtenInvitatiekaartenHandelsberichtenStaatsloterij' benoodigdheden als: Plans, Lijsten, Biljetten, enz., Vrachtbrieven, Bc- vraehtingslijsteu, Monograms op postpapier en enveloppen, Spijskaarten. Servetten, Hunrbordjes, Etalagekaarten, Diploma's, Bestekkeu, Eau de Cologne Etiquetten, Tramweg-Coupons, Kerkberichten. Feestgidsen. Brochures, DoorvoerlijstenHangkaartjes in boek- en steendruk voor Kleodermagazijuen, WerklijsteuScheurkalendersJaarboekjes, Reisgidsen, Adresboeken, Almanakken, Zak-Kalenders, In pakpapier in verschillende qualiteiten en kleuren, Brievenhoofden, Uleveldeviezen, Bouboekeu, Olie en Loog Etiquetten, Winkelzakjcbn, Prijsnummers, Perforeer-, Pagineer- en Liuiëerwerk, Convocatiebiljetlen, enz enz. Speciale inrichting voor Stereotypie, Zincografie en Lithografie, ci H.H. Winkeliers worden attent gemaakt op de enorm (JUché's, in meer dan duizend verschillende sooi Oi SPECIALITEIT in liet verA'fiardlg-en van O V t i P fj (1c j$ if I f'TVREr'' MU.1TAIRE- of CIVIELE DOELEINDEN, TRAM- of STOOMVAARTMAAT- SCHAJ'PIJEN, enz. UITSLUPTEND I L. L. I CSIIJC.il* in gróöte keuze. h mm VAN I VOOR

Gemeentearchief Schiedam - Adresboeken

Adresboeken | 1888 | | pagina 1