H. JANSEN Co., H. C. JANSEN en Herman JANSEN. W. JANSEN O0., 70 Naamlooze Vennootschap Ned. Branderij, Gistfabriek en Distilleerderij, Kassiers en Commissionairs in Effecten. Tuinlaan 60. Telefoon No. 44. Jansen Wouterlood, distillateurs, likeurstokers en wijn handelaren, Scliie 3 (Tel. 128) en Groote Markt 35. Jansen, (G.), schipper. Hoofdstraat 3138. Jansen, (H. J.), industrieel. Lange Haven 19. Cï# 108. voorheen de Firma's HOOFDKANTOOR (Ztflstra&t 6): Branderij, Gistfabriek, Mouterij, Stoommolen, Telefoon No. 16. Boerderij, Distilleerderij Binnenlandsche Distilleerderij,202. Buitenlandsche 253. Onder contröle van het Gemeentebestuur, waar= door de echtheid der Jenever is gewaarborgd. Sk Jansen, (J.), scheepstimmerman. Ged. Broersvest 17. Jansen, (J. C.), arbeider. Lange Nieuwstraat 24. Jansen, (J. C.), glasblazer. Kleine Baan 4. Jansen, (J. C. kantoorbediende. Dam 22. Jansen, geb. A. Geeratz, (wed. J. G.), winkelierster in sigaren. Broersveld 12. Jansen, (Ja. M. H.), z. b. Zijlstraat 6. Jansen, (J. P. H.), technicus. Westvest 51. Jansen, (P.), machinist. Westfrankelandsche laan 4614. Jansen, (P. C. M.), commissionair. Warande 179. Os# 157. Jansen, (Dr. P. J.), med. doctor. Tuinlaan 56. Jansen, (Pa. Ma. Eth. Ha.), zonder beroep. Warande 177. Jansen, (R.), winkelier in kruideniersw. Lange Singelstr. 41. Jansen, (W.), bankwerker. Havendijk 37. Jansen, (Mr. W. H.), kassier. Tuinlaan 58. Cis# 65. Janssen, (B. H.), arbeider. Achter de Teerstoof 7. Janssen, (Dr. D. N.), arts. Broersvest 57. 250. Janssen, (J. W.), arbeider. Hoofdstraat 1857. Janson, (Ca.), zonder beroep. Broersveld 972. Jansson, (C.), koetsier. Bakkershaven 5. Jansson, (J.), arbeider. Gasstraat 34. Jansson, (J. C.), vleeschhouwer. Broersveld 47. Jansson, (J. L.), arbeider. Zalmstraat 25. Jansson, (L.), waterstoker. Puttershoeksche straat 2. Jansson, (N.), arbeider. Zalmstraat 34. Jansson, (P. H.), arbeider. Nieuwsticht Zz. 5. Japiri, (H.) komm. bij 's Rijks belast. Oosterstraat 55. Jegen, (L.), schipper. Lange Haven 36. Jeisman, (G. H.), branderskn. Gedempte Baansloot 33. Jeisman, geb. M. v. Hees, (wed. J.), z. b. Gedempte Baansl. 33. Jeisman, (J. J.), schoenmaker. Gedempte Baansloot 33. Jeisman, (M. H.), koopman in olie en loog. Nieuwsticht Nz. 10. Jeisman, geb. J. v. d. Tuijn, (wed. T.), z. b. Nieuwsticht Nz. 10. Jenner, (C.), rijksklerk. Oostsingel 28. Jenner, (H. A.), schoenmaker. Oostsingel 28. Jenner, (J. H.), barbier. Singel 204. Jentink, (Mr. C.), griffier kantongerecht. Tuinlaan 18. Jeugd, (P. J. v. d.), bankwerker. Pernissche straat 19. Jeup, (A. P.), schoenmaker. Grofbaan 3512. Jeveren, (J. J. v.), vleeschhouwer. Singel 186. Jevéren, (J. P. v.), vleeschhouwer. Dwarsstraat 55. Jeveren, (P. J. v.), arbeider. Singel 186. Jeveren, (R. J. v.), arbeider. Broersvest 119. Jeijsman, (H. B. P,), mouter. Broersvest 102. Jeijsman, geb. A. M. Solberg, (wed. L. B.), werkster. Lauron- straat 1. Jeijsman, (T. J.), mouter. Hoofdstraat 2012. Jobse, (P. J.), branderskn. Korte Haven "34. Jonas, (J. C.), glasblazer. Singel 4810. r Jonas, (L.), arbeider. Korte Achterweg 12. Jonas, (M. A.), fabrieksarbeider. Lange Singelstraat 32. Jonas, (P.), glasblazer. Doelehofje 30.

Gemeentearchief Schiedam - Adresboeken

Adresboeken | 1908 | | pagina 90