icj; SStrWfe. Nieuwe b.n, 80 Groot, (G. W. de), constructie-klinker, Broersveld 95 bov. Groot, (G. E. T. de), loswerkman, Strijensche straat 53 ben. Groot, (G. de), techniker, Oostsingel 49. Groot, (H. de), grondwerker, Grofbaan 356. Groot, (A. P. de), grondwerker, Grofbaan 356. Groot, (H. de), glasblazer, Kleine Baan 12. Groot, (J. J. J. de), loswerkman, Visscherstraat 21. Groot, (W. J. de), metaaldraaier, Visscherstraat 21. Groot, (J. de), machine-teekenaar, Visscherstraat 21. Groot, (J. J. de), bankwerker, Beierlandsche straat 21 bov. Groot, (K. J. de), expeditieknecht, Kortlandstraat 21a. Groot, (L. de), kuiper, Westvest 78a. Groot, (L. A. de), glaswerker, Rozenburgerplein 4 bov. Groot,-geb. C. Leenderts, (wed. M. M. J. de), z. b., Grofbaan 251('. Groot, (M. P. A. de), loswerkman, Grofbaan 2519. Groot, (P. J. de), z. b., Nieuwe Haven 225. Groot, (P. M. de), stucadoor, Louronstraat 7. Groot, (G. G. P. de), branders knecht, Louronstraat 7. Groot, (W, de), loswerkman, Leliestraat 39. Groot, (W. de), fabrieksarbeider, Kreupelstraat 448. Groote, geb. M. Dupont, (wed. A.), z. b., Singel 62 inw. Groote, (Ba. Ca.), boekhoudster, Singel 62. Groote, (Ma.), kantoorbediende, Singel 62. Groote, (J. B. P.), zetkastelein, Overschiesche straat 56 ben. Grooth, (M. de), onderwijzeres, Schoolstraat 10. Grootveld, geb. M. J. Eijsberg, (Wed. A. van), z. b., Hoogstraat 112. Grootveld, (A. van), kistenmaker, Grofbaan 107 bov. Grootveld, (A. van), zakkendrager, Bleekerstraat 9. Grootveld, (A. van), stoker, Houtstraat 203. Grootveld, (C. van), Kortlandstraat 34a. Grootveld, (G. van), fabrieksarbeider, Visscherstraat 14. Grootveld, (J. H. van), expediteur, Oostsingel 51. Grootveld, (P. van), fabrieksarbeider, Bleekerstraat 17. Grootveld, geb. O. Ravestein, (wed. W. van), z. b., Kreupelstraat 214 bov. Grootveld, (W. van), loswerkman, Kreupelstraat 214 bov. Grtidelbach, (F.), brandersknecht, Stationstraat 101. Grüdelbach, (H.), timmerman, Doelehoefje 23. Grunt, (Ja. Ha. Ca. de), kloosterlinge, Tuinlaan 82. Grijp, (A. van de), scheepsklinker, Hoofdstraat 317. Grijp, geb. H. Vermeij, (echtgen. C. van de), Hoofdstraat SI18. Grijp, (A. van de), scheepsklinker, Hoofdstraat 3118. Grijp, (T. van de), loswerkman, Mariastraat 52 bov. Gudde, (A. J. H.), bootwerker, Nieuwe Haven 277 bov. Gudde, geb. IJ. van Oers, (wed. H. H.), z. b., Ged. Broersvest 341. Gudde, (H. L.), scheepsklinker, Ged. Broersvest 341 Gudde, (J. L.,) metselaar, Ged. Broersvest 341. Gudde, (L. J. H.), machinist, Singel 184bov. Gudde, geb. E. Meesters, (wed. L. N. J.), z. b., Broersveld 18A Gudde, (Ma. Ja. Ca.), z. b., Singel 94. Gudde, (M. J. H.), kuiper, Gasstraat 24. Gudde, geb. A. K. Verhoeckx, (wed. P. J".), z. b., Mathenessestraat 17 bov. 81 Gudde, (H. B.), glasblazer, Mathenessestraat 17 bov. Guis, (B.), winkelbediende, Brouwerstraat 22. Guis, (N.), kantoorbediende, Brouwerstraat 22. Guis', (J.), mandenmaker, Baan 27. Guis, (J.), kistenmaker, Steenstraat 1. Guise (A. J. F.), teekenaar, Broersvest 75. Gulik' (D. van), brandersknecht, Vriendschapstraat 6 ben. Gulik' (P. van, smid, Vriendschapstraat 6 ben. Gulik; (G. van)', glasblazer, Havendijk 42a Gulik, (H. van), glasarbeider, Kreupelstraat 24 Gulik' IJ. W. van), grondwerker, Klaaswaalsche straat 6. Gulik', (P. van), brandersknecht, Dwarsstraat 46. Gulik (P. van), brandersknecht, Kreupelstraat 24 Gundlach (D D.), glasblazer, Fabnstraat 54 bov. Gundlach; (E. W. A.), buffetchef, Tuinlaan 32 ben. Gundlach, (F. J.), glasblazer, Nieuwe Buurt 17 Gundlach, (G. H.), glasblazer, Mariastraat 36 ben Gundlach, (J. H. K.), glasblazer Zwarte waalschc stiaat -8a. Gundlach, (W.), glasblazer, Kortlandstraat 12b Gunneweg, (Ea. Ma.), strijkster, Spinhuispad 23. Gunneweg, (H.), distillateursknecht, Laan Ons Genoegen 2o. Gunneweg, (J. H.), houtzager, Laan Ons Genoegen 23. Gunneweg, (P.), schoenmaker, Laan Ons Genoegen 23. Gunneweg, (H. H.), timmerman, Laan Ons Genoegen -3. Gunneweg, (J.), boekdrukker, Laan Ons Genoegen 6. Gunnewegh, (B. C.), z. b., Villastraat 4 Gunnewegh, (Ca. Fa.), naaister, Hoflaanstraal 1. Gunnewegh, C.), verver, Kortlandstraat 28b. Gunnewegh (B. C. A.), broodbakkersknecht. Kortlandstraat 28b. Gunnewegh; (H. F.), broodbakkersknecht, Westfrankelandsche str. 45. Gunnewegh J. P.' A.), broodbakker, Anthome Muysstraat 44c. Gunnewegh', geb. J. P. Wever, (wed. J. H.), z b Singel 63 box Gunnewegh, (Aa. Ma.), onderwijzeres Singel 63 bov Gunnewegh, (J. H.), scheepsschilder Mariastraat 71b. Gunnewegh, (M. C.), huishoudster Hoogstraat 20 Gunnewegh, (P. J. M.), huisschilder Mamstraat 46. Gunther, (M. J. G.), winkeljuffrouw, Rozenburgschestraat 31b. Gunther J. G.), winkeljuffrouw, Rozenburgschestraat 31b. Gijbeis, (G.), glasarbeider, Broersveld 110b Gijsen, (A. J.), burgemeester, Groote Markt 23. Tel. Ni. Gijsen, (M. E. C.), assistente leeszaal, Groote Markt 25. Gijsen; (A.), kistenmaker, Grofbaan 103. Gijsen, (E. M. A. H.), z. b., Groote Markt 25. Gijtenbeek, (J. A.), koetsier, Hagastraat 4 Gijtenbeek, (J. G.), telefoonwerker, Wattstraat 38b. Gijtenbeek, (M.), slager, Broersveld 52 Gijtenbeek, (M.), bankwerker, Maasdijk 130a.

Gemeentearchief Schiedam - Adresboeken

Adresboeken | 1924 | | pagina 110