BESTUUR DER GEMEENTE. DAGELIJKSCII BESTUUR. A. J. GIJSEN, 1 Augustus 1925. Wethoudersaftredend 1927 C. Houtman. I Mr. M. M. van Velzen. P. de Bruin. D. Boddeüs. Secretaris: Mr. A. F. V. Sickenga. De Burgemeester is in den regel des voormiddags van elf uur tot half een ten Raadhuize te spreken. LEDEN VAN DEN RAAD. Aftredend 1927. J. G. van Dorp, Lange Kerkstraat 46. J. van den Tempel, Nieuwstraat 37. C. H. Scheffers, Lange Haven 124. J. H. Evers, Lange Haven 81. D. Boddeüs, Lange Haven 73. W. C.Houtman,Kantoor Westvest46. W. J. M. v. d. Schalk, L. Nieuwstr. 131. L. van Pelt, Tuinlaan 86. B. van Koordennen, Tuinlaan 52 bov. Mr. M. M. van Yelzen, Kantoor Tuin laan 46. W. Mevr. E. KoetenOoms, Nieuwe Maasstraat 49bov. C. Korpel, Yoornschestraat 3bov. H. v. d. Kraan, Heenvlietsehestr. 15. P. J. v. d. Yalk, Strijenschestr. 56 bov. J. Dinkelaar, Pr. Fred.Hendr.str. 3bo v. J. M. van Pelt, Nassaustraat 6. Mr. M. Kavelaars, Nassaustraat 59. J. Ingelse, Nassaustraat 61. Th. Slavenburg, Nassaustraat 73. W. v. d. Hoek, Yeenlantstraat 13. N. Kramer Freher, Grofbaan 55. W. Collé, Mariastraat 59a. S. Hij man, Tuinlaan 108. P. de Bruin, Hoogstraat 64. \V. J. G. H. Brounts, Hoogstraat 42a. A. P. S. Swartjes, 2e Tuinsingel 20. J. M. van der Most, Broersvest 175. AMBTENAREN YAN DEN BURGERLIJKEN STAND. Ir. C. Houtman. P. de Bruin. Mr. M. M. van Yelzen. D. Boddeüs. S. Nipius. H. Bras. T. de Jong. J. H. Post. YASTE RAADSCOMMISSIEN. Commissie voor de Plaatselijke Strafverordeningen, A. J. Gijsen, BurgemVoorzitter. I B. van Noordennen. Mr. M. J. C. M. Kavelaars. I J. M. van Pelt. E. KoetenOoms. I Mr. N. J. Post, Secretaris. Commissie voor de Gemeentewerken. C. Houtman, WethouderVoorz. J. van der Most. J. M. van Pelt. J. van den Tempel. A. P. S. Swartjes. J. van der Graaf, Secr. Commissie voor den Gemeentelijken Woningdienst. Mr. M. M. van Yelzen, Weth., Voorz. C. Korpel. J. van der Most. J. van den Tempel. P. J. van der Yalk. Mr. N. J. Post, Secr. 21 Commissie voor de Gasfabriek, de Drinkwaterleiding en het Electriciteitsbedrijf. Mr.M.M. van Yelzen, Weth., Voorz J. Dinkelaar. J. Ingelse. L. van Pelt. J. M. van der Schalk. C. H. Scheffers. A. P. S. Swartjes. J. van der Graaf, Secr. Commissie voor den Gemeente-Reinigingsdienst. D. Boddeüs, WethouderVoorz. J. G. H. Brounts. W. Collé. J. G. van Dorp. H. van der Kraan. M. v. d. Ylies, Secr. C. Houtman, Wethouder, Voorz. J. Dinkelaar. J. H. Evers. Commissie voor het Grondbedrijf. L. van Pelt. J. M. van der Schalk. M. van der Ylies, Secr. Commissie voor den Havendienst. C. H. Scheffers. J. van den Tempel. D. Boddeüs, Wethouder, Voorz. J. Dinkelaar. J. G. van Dorp Commissie voor de Ondeiwijszaken. P. de Bruin, WethouderVoorz J. H. Evers. S. Hijman. L. van Pelt. T. Slavenburg. P. J. Meijer, Secr. Commissie voor de Algemeene Personeelsaangelegenheden D. Boddeüs, WethouderVoorz. J. Dinkelaar. J Einancieele Commissie. J. van den Tempel. P. J. van der Yalk. J. N. Post, Secr. C. II. Scheffers. T. Slavenburg. M. van der Ylies, Secr. Commissie voor het onderzoeken der rekeningen. D. Boddeüs, Wethouder, Voorz AV. van der Hoek. J. M. van der Schalk. W. van den Hoek, Lid-Voorz S. Hijman. J. Ingelse. C. H. Scheffers. B, van Noordennen. M. van der Vlies, Secr. Commissie bedoeld bij art. 120 van de Bouwverordening. J. Dinkelaar, plaatse. Lid. H. van der Kraan, J. van der Giaaf, Secr. OPENBARE INSTELLINGEN EN COMMISSION. Burgerlijk Armbestuur. Mr.M. J.C.M. Kavelaars, Lid-Voorz. J. G. II. Brounts. J. M. van der Schalk. P. do Bruin, Voorz. G. van Meurs, Onder-Voorz. J. A. M, Meijer. T. Stahlie. S. Linnenbrink. A. P. S. Swartjes. B. van Noordennen. J. M. van Pelt. J. G. H. Brounts. J. van der Graaf, Secr. P. van der Ylies, Directeiir. A. J. Gijsen, Voorz. T. Slavenburg. E. G. van den Bovenkamp. Mevr. E. KoetenOoms. Gemeente-Ziekenhuis. Mr. J. H. C. Kok. J. H. Evers. Mr. J. H. Weioker, Seer.-Penn.

Gemeentearchief Schiedam - Adresboeken

Adresboeken | 1924 | | pagina 19