38 School tit, (Lange Nieuwstraat) Yakken ak. Hoofd der School: J. VAN MEURS. Onderwijzers J. Mak. a (je Jong. Onder w ijzeressen M. Verveen. A. Bijlo. J. Klein—Veenstra. School D, le klasse. (St. Anna Zusterstraat 29). Vakken ak. Hoofd der SchoolW. STERK. Onderwijzers L. Scheffers. J. Koorengevel. *Th. van Woerkom Onderwijzeressen P. Rovers. C. P. Beth. M. van Rijn. School Ei, le klasse. (Dwarsstraat 2). Yakken ai en k. Hoofd der School: J. A. VAN DER POEL. *J. O. van Vlaardingen. I O. Bontenbal. j M. Hakemulder. M. H. M. Mendel. i W. A. van der Meeren. A. M. Muis. Onderwijzeres Handwerken: C. van den Tempel. School En. Dwarsstraat. Yakken alc Hoofd der SchoolH. A. KILLESEK. Onderwijzer Huiskes. Onderwijzeressen Bijl- I J- C. Venderbos, E. J. Groote. School Fx, 2de klasse. (Singel 19). Vakken a~k. Hoofd der School: B. VAK BOCHOVE. J. Mulder. M. D. Moes. O. P. Tak. H. N. A. Rook. Onderwijzeres in Handwerken: J. E. van "Wamelen. School F li. Singel 19. Yakken ak. Hoofd der SchoolS. HOUTMAK. Onderwijzers A. Hukshorn. C. A. Tettelaar. J. Yerburg. Ondencijzeressen M. C. Droogleever Fortuijn. A. Lankamp. Plaatsvervangend Hoofd. 39 School E en IJ. L.O. (Huismansstraat). Yakken a—fc, m, n en p. Hoofd der School: M. MARTEKS. Onderwijzers: K. J. Bogaerts. I A. Bakker. 1 N. van Heyningen. Ondenvijzeressen Th. M. de Goederen. I L. G. Martens. I M. de "Wit-v. Wamelen. A. H. de Kok. i 1 School Hl v/h. Centiaal 7e leeri. (Prins Mauritsstr.) Yakken a-k. Waarn. Hoofd der School: L. TORREMAK. Onderwijzers A. J. J. Mets. P. van Rijn. School Hii. (Prins Mauritsstraat). Vakken a—k. Hoofd der School: C. 8CHERPEKISSE. Onderwijzer: H. v. d. Gaag. Onderwijzeressen T. Blomsma. J. v. d. Sluijs. J. v. Luik. School I. (Edisonplein) Yakken ak. Hoofd der School: JOH. H. KLEIK. Onderwijzers *A. Timmermans. j' J. v. Galen Last. M. v. d. Bosch. Onderwijzeressen B. E. Brink. I L- J- d- Hoeven. School K. (Anthony Muijsstraat). Yakken a—k. Hoofd der School: JAK J. ROZEKDAL. Onderwijzers D. Hoek. I J- Nieswaag. Onderwijzeressen H. H. Peet. J- Bakkes. School L (Lekstraat). Vakken a—k. Hoofd der School: C. RUIJTER. Onderwijzers A. Kruis. C. P. van Huiten. Onderwijzeressen M. T. de Grooth. B. J. van Eek. J. M. Lolkus Buitengewone School (Gedempte Baansloot). Hoofd der SchoolK. J. HEIJBOER. Onderwijzers C. de Bode. J. Penning'. J. Bering. Tj. van der Beek Onderwijzeressen B. M. C. Stolk M. Griffijn. A. van der Most. Ouderwijs voor Spraakgebrekfclgen. Onderwijzeres: Da. Zevenhuizen. SpreekuurWoensdag en Zaterdag van 12—1 uur. Beursgeb., ing. Korte Haven. Plaatsvervangend Hoofd.

Gemeentearchief Schiedam - Adresboeken

Adresboeken | 1924 | | pagina 28