Schfedamsche steenkolenhandel x.v. IELECTB. ONTWIKKELEN DEPaPflTir-iiUPiruT|m Zaken- en Beroepen-Register van SCHIEDAM en OMSTREKEN Bewakingsdienst Telefoon 69722 b.g.g. lyrfx HOOGSTRAAT PI TEL. 66ÖI4- SCHIEDAM BRILLEN VOOR ALLE ZIEKENFONDSLEDEN Uitgave: Uitgeverij ..DE GIDS", Rijnsburgerweg 136, Leiden, TeL 23497 Telefoon Telefoon 68308 68&08 N OORD VEST 13 - SCHIEDAM Alle Brandstoffen - Oliestook met telefoonnummers

Gemeentearchief Schiedam - Adresboeken

Adresboeken | 1954 | | pagina 1